Ambisjoner
Læring

Kongsberg skal være foregangskommune i satsningen på realfag. Vi skal bruke kreativitet, teknologi og samhandling med næringslivet til å skape begeistring og motivasjon for læring. Satsningen skal øke elevenes ferdigheter i realfag, entreprenørskap og kommunikasjon.


Lærere

Grunnskolen i Kongsberg skal ha landets mest kompetente og fremtidsrettede lærere. Vi skal satse systematisk på kompetanseheving i et tett samarbeid med næringslivet og andre kompetansemiljøer.


Læringsmiljøer

Kongsberg skal ha trygge og inkluderende læringsmiljøer. Vi skal være best på å utvikle fremtidsrettede læringsarenaer gjennom samhandling med næringslivet og bruk av ny teknologi i undervisningen.