Digital Kompetanseplan


DIGITAL KOMPETANSE

ER VIKTIG FOR Å TILEGNE SEG KUNNSKAP

Den digitale kompetanseplanen for grunnskolen i Kongsberg er et viktig verktøy for å engasjere og skape begeistring for digital kompetanse blant elever, lærer, foreldre og næringsliv. Samarbeidet med næringslivet gir elevene på Kongsberg innsikt og mulighet til å se hvordan digital kompetanse benyttes i praksis.

Visjon

Det unike

Verdier

Ambisjoner