1 - 2 trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne


• skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur.

• lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

• arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing.

• samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet.

• lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive dei munnleg.
Læringsmål fra læreplanen
Besøk siden
Digital dømmekraft
Besøk siden
Læringsverktøy

Det jobbes med å utarbeide tilpassede læringsverktøy for dette trinnet.