3 - 4 trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
Norsk

• finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir.

• skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving.

• lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy.

• søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy

• bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving.Matematikk

• samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling.

• lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøyNaturfag

• bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler

• skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster

• registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk
Læringsmål fra læreplanen
Besøk siden
Digital dømmekraft
Besøk siden
Læringsverktøy

Det jobbes med å utarbeide flere tilpassede læringsverktøy for dette trinnet.
Minecraft

Pdf-dokument med instruksjoner for bruk av spillet Minecraft i undervisningssammenheng for 4.trinn.


Space Challenge

Verdensromutfordring er laget for alle lærere som ønsker å undervise i naturfag, teknologi og matematikk gjennom praktisk problemløsing.