5 - 7 trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
Norsk

• bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner

• opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

• presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy

• skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte

• velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

• bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøkerMatematikk

• utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

• beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere berekningar

• bruke målestokk til å berekna avstandar og lage og samtale om kart og arbeidstekningar, med og utan digitale verktøy

• representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

• finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til kvarandreNaturfag

• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

• bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
Læringsmål fra læreplanen
Besøk siden
Digital dømmekraft
Besøk siden
Læringsverktøy

Det jobbes med å utarbeide tilpassede læringsverktøy for dette trinnet.