Det unike
Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet

Samhandlingen gir et forsprang i satsning på realfag og teknologi, entreprenørskap og innovasjon, internasjonalisering og kommunikasjon.