Verdier
Nyskapende

Med nyskjerrighet, kreativitet, mot og evne til å se mulighetene, får vi resultater.


Tolerante

Ved å verdsette åpenhet, mangfold og likeverd, er vi inkluderende og møter andre med respekt.


Engasjerte

Ved å motivere og spre begeistring og glede, er vi aktive pådrivere for god læring.